..:: โครงการชลประทานบึงกาฬ 99 หมู่ 7 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 ::.
 
โทร : 042-490983 โทรสาร : 042-490984 E-mail : RID_BUNGKARN@HOTMAIL.CO.TH