อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ที่ตั้ง

          ตั้งอยู่ที่บ้านผึ้งต้น ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 12.700 กม.

         โดยแยกทางหลวงสาย บุรีรัมย์ - ประโคนชัย ที่ กม. 10+000 แยกเข้าถนนเข้าหัวงานโครงการชลประทาน    ระยะทาง 2.700 กม.

          ที่ตั้งตามแผนที่ 1:50,000 ระวาง 6538 IV พิกัด 48 PUB 904 - 493

          ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2505 เสร็จ พ.ศ. 2506

 

ขนาดของอ่างฯ

         อาณาเขตรับน้ำฝน                                                        113.64       กม.2

         พื้นที่เก็บกัก                                                      7,900       ไร่

         ความลึก (ลึกสุด)                                                             7.00       ม.

         ความจุของอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก                        26,022,000       ม.3

         ความจุไม่ได้ใช้งาน(Dead Storage)                    1,609,000       ม.3

 

อาคารหัวงาน

                 ทำนบดิน สูงสุด                                         8.50       ม.

                          ยาว                                                                    1,900       ม.

                          หลังทำนบดินกว้าง                          6.00       ม. (เป็นลาดยาง)

         ฝายระบายน้ำ จำนวน 3 ช่อง ๆ ละ  4.00 ม.           ควบคุมด้วย บานโค้งขนาด 4.00 x 4.40 ม.

                                ระบายน้ำได้ สูงสุด 138.50 ม.3/ วินาที            

         ฝายฉุกเฉินยาว              140.00       ม.

 

อาคารบังคับน้ำปากคลอง

         - คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา  (RMC) และคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย (LMC) เป็นท่อ ระบายน้ำปากคลอง ø 1.00 ม.

         - คลองซอย 1R - LMC, 2R-LMC, 3R-LMC, 4R-LMC, 5R-LMC เป็นท่อระบายน้ำปากคลองขนาด ø 0.60 ม.

 

คลองส่งน้ำ

         - คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ( RMC)         ยาว   12.139   กม. (พื้นที่ชลประทาน 4,074 ไร่)

         - คลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย (LMC )         ยาว   18.103   กม. (พื้นที่ชลประทาน 4,145 ไร่)

         - คลองซอย 1R - LMC                                        ยาว     1.340   กม. (พื้นที่ชลประทาน    514 ไร่)

         - คลองซอย 2R - LMC                                        ยาว     1.225   กม. (พื้นที่ชลประทาน    498 ไร่)

         - คลองซอย 3R - LMC                                        ยาว     1.080   กม. (พื้นที่ชลประทาน    318 ไร่)

         - คลองซอย 4R - LMC                                        ยาว     1.475   กม. (พื้นที่ชลประทาน    429 ไร่)

         - คลองซอย 5R - LMC                                        ยาว     2.210   กม. (พื้นที่ชลประทาน    694 ไร่)

 

คลองเชื่อม  อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก – อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

                ยาว                                                         2,200                      .

                ก้นคลองกว้าง                                      3.000                      .

                ลึก                                                           3.000                      .

                ลาดข้างคลอง       1  :  2

 

ราคาระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ (รทก.)

         ระดับน้ำเก็บกัก                                                                                    + 163.15

         ระดับน้ำสูงสุด                                                                                     + 163.65

         ระดับความจุไม่ได้ใช้งาน(Dead Storage)                                        + 159.65

         ระดับสันทำนบดิน                                                                                 + 164.15

         ระดับสันฝายระบายน้ำ                                                                         + 159.15

         ระดับธรณีท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา                          + 159.65

         ระดับธรณีท่อระบายน้ำปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย                         + 159.65

         ระดับสันฝายฉุกเฉิน                                                             + 162.65

         ระดับก้นคลองเชื่อมระหว่าง  2 อ่าง ฯ                             + 161.00

         ระดับหลังคันคลองเชื่อม                                                                    + 164.00     

 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

          1. พื้นที่ชลประทาน 10,672 ไร่ โดยมีการก่อสร้างคันคูน้ำ 8,856 ไร่

                กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบริหาร 1 กลุ่ม (กลุ่มพื้นฐาน 88  กลุ่ม) สมาชิก 707 ราย

          2. เป็นแหล่งน้ำดิบ เพื่อการประปา ในเขตตัวจังหวัดบุรีรัมย์ (การประปาฯ ขอใช้น้ำวันละประมาณ 20,000 ลบ.ม.)

          3. เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดของสถานีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดบุรีรัมย์ กรมประมง

          4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดบุรีรัมย์     

 

 

อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์