วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง

  

                                                
                  
      - ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 18/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 
      - เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1- 17
                      
                  
                                                               (คำอธิบายแผนภาพเพื่อยกกระดาษ A 4)

 

                                               

                  

    
- 7 ก.ค.61 กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ 6 – 12 ก.ค.นี้
- 19 มิ.ย.61 ชุมพรฝนตกหนัก ส่งผลลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาเพิ่มสูงขึ้น เตือนเฝ้าระวัง
- 7 มิ.ย. 61 รมช.กษ.ดร.วิวัฒน์ฯนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสภาพคลองเปรมประชากร
- 3 มิ.ย.61 ชป.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก หลังกรมอุตุฯแจ้งเตือน
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 


กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน