วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง


                  
            รายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 (เอกสารประกอบการประชุม)
    
                                        (คำอธิบายแผนภาพเพื่อยกกระดาษ A 4)

 

                                            

 
                    

    
- 24 เม.ย.61 ชป.ชี้แจงกรณีนาข้าวที่ขอนแก่น ขาดน้ำหล่อเลี้ยงเสี่ยงตายแล้ง
- 18 เม.ษ.61 ผลจากพายุฤดูร้อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการเกษตร
- 13 เม.ย.61 กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน 15 - 18 เม.ย. นี้
- 7 เม.ย.61 กรมชลฯ ส่งเสริมประเพณีไทย พร้อมส่งน้ำสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลแห่งความสุข
- 26 มี.ค.61 พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ เตรียมหว่านกล้า ทำนาปี 1 เม.ย.นี้
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 


กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน