วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
เกษตรทษฎีใหม่

 


                                            

>>>กิจกรรมประชาสัมพันธ์<<<

                                                            

                           รายงานสภาพน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ลำดับที่
สถานีตรวจวัด
ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณ (ม.3/วิ)
1
เขื่อนเจ้าพระยา
16.75
10.15
649
2
บรมธาตุ
16.72
14.10
170.08
3
พลเทพ
16.73
15.58
180.08
4
มะขามเฒ่า-อู่ทอง
16.69
15.95
35.02
5
มหาราช
16.70
15.30
40.58
6
มโนรมย์
17.04
15.71
179.65
7
ท่าฉนวน
17.61
20.71
1.95
ระดับน้ำหน้าโรงสูบ
ระดับน้ำ 06.00 น.
ปริมาณน้ำ/วัน ม³/วัน
ปริมาณน้ำ ม3/วิ
จำนวน เครื่องสูบน้ำ
ปริมาณน้ำฝน มม.
16.84
-
-
-
-- 22 พ.ค. 60กรมชลประทาน แถลงแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2560
- 15 พ.ค. 60 กรมชลฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้
- 8 พ.ค. 60 แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ไม่กระทบเขื่อนภาคเหนือของไทย
- 3 พ.ค. 60 ชป.ยัน แผ่นดินไหวที่แม่ลาว ไม่กระเทือนเขื่อนต่างๆในพื้นที่ ทุกเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงดี
- 2 พ.ค. 60 กรมชลฯ ปรับปฏิทินส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำนาปีเร็วขึ้น เลี่ยงฤดูน้ำหลาก
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายสุภเวช ยวนแหล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 
กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน
สปอตประชาสัมพันธ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player