วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
เกษตรทษฎีใหม่


          แถลงผลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 3 ปี (2557 - 2560)
      โดย พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          รายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (6 ก.ค. 60) 
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประธาน
สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ 
โดยมีนายบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการ

                                                       

 
                    

    

รายงานสภาพน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ลำดับที่
สถานีตรวจวัด
ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณ (ม.3/วิ)
1
เขื่อนเจ้าพระยา
16.75
10.15
649
2
บรมธาตุ
16.72
14.10
170.08
3
พลเทพ
16.73
15.58
180.08
4
มะขามเฒ่า-อู่ทอง
16.69
15.95
35.02
5
มหาราช
16.70
15.30
40.58
6
มโนรมย์
17.04
15.71
179.65
7
ท่าฉนวน
17.61
20.71
1.95
ระดับน้ำหน้าโรงสูบ
ระดับน้ำ 06.00 น.
ปริมาณน้ำ/วัน ม³/วัน
ปริมาณน้ำ ม3/วิ
จำนวน เครื่องสูบน้ำ
ปริมาณน้ำฝน มม.
16.84
-
-
-
-- 24 ก.ค. 60 กรมชลฯ ย้ำทุกโครงการฯเตรียมพร้อมมือรับพายุโซนร้อน “เซินกา”(SONCA)
- 18 ก.ค. 60 ฝนตกหนักทางตอนบน ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำยม และแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง
- 17 ก.ค. 60 สถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมมือพายุโซนร้อน “ตาลัส”
- 4 ก.ค. 60 อ่างเก็บน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่ยังรับน้ำได้อีกมาก
- 3 ก.ค. 60 พื้นที่ตอนบนฝนยังตกน้อย ส่งผลระดับน้ำเจ้าพระยาลดต่ำลง
- 29 มิ.ย. 60 กรมชลฯเร่งระบายน้ำท่วมขัง อ.พรานกระต่าย หลังเกิดฝนตกหนัก
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายสุภเวช ยวนแหล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 


กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน