วิสัยทัศน์ "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
หน้าหลัก
แผนผังเว็บไซต์

ประวัติโครงการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง


                                 
                  
            รายงานการประชุมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
 (เอกสารประกอบการประชุม)
    
                                        (คำอธิบายแผนภาพเพื่อยกกระดาษ A 4)

 

                                            

 
                    

    

รายงานสภาพน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ลำดับที่
สถานีตรวจวัด
ระดับเหนือ
(ม.รทก.)
ระดับท้าย
(ม.รทก.)
ปริมาณ (ม.3/วิ)
1
เขื่อนเจ้าพระยา
16.50
6.31
132
2
บรมธาตุ
16.47
13.17
110.58
3
พลเทพ
16.48
14.12
70.96
4
มะขามเฒ่า-อู่ทอง
16.44
14.96
10.27
5
มหาราช
16.45
14.48
20.00
6
มโนรมย์
16.52
15.69
159.99
7
ท่าฉนวน
16.62
-
-
ระดับน้ำหน้าโรงสูบ
ระดับน้ำ 06.00 น.
ปริมาณน้ำ/วัน ม³/วัน
ปริมาณน้ำ ม3/วิ
จำนวน เครื่องสูบน้ำ
ปริมาณน้ำฝน มม.
16.50
-
-
-
-- 26 มี.ค.61 พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำ เตรียมหว่านกล้า ทำนาปี 1 เม.ย.นี้
- 21 มี.ค.61 กรมชลฯ ให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบ จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน
- 16 มี.ค.61 ชี้แจงข่าวส่อทุจริต “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง” เบิกจ่ายเงินให้ลูกจ้างผี
- 6 มี.ค 61 สถานการณ์น้ำ และการเตรียมพร้อมรับมือจากพายุฤดูร้อน
- 6 มี.ค.61 กรมชลประทานวางแผนผันน้ำจากเขื่อนเพชร เติมน้ำดิบผลิตประปาหัวหิน
- 5 มี.ค.61 คืบหน้าโครงการไทยนิยมฯ ชป.สำรวจความต้องการประชาชนครอบคลุม 63 จังหวัด
- 5 มี.ค.61 กรมชลประทาน ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย
- 1 มี.ค.61 กรมชลฯ ชี้แจงข่าวกรณีแกนนำกลุ่มต่อต้านโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ ถูกข่มขู่
  บทความ อื่นๆ ...


            

             

นายชานนท์ เสือพิทักษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาท

 


กลุ่มงานในสังกัด
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบ
   ชลประทาน

ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔
Link กรมชลประทาน