โครงการชลประทานชัยนาท สำนักชลประทานที่ ๑๒ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
    โทร.056-461382 โทรสาร. 056-430252 E-mail : chainat-rid12@hotmail.com