โครงการชลประทานชลบุรี

โครงการชลประทานชลบุรี ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 E-mail : Chonburi @ Mail. Rid.go.th. โทร.0 3834 1041