ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3นายทวีชัย โค้วตระกูล
นายช่างชลประทาน 6
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3)
โทร./โทรสาร 0-5391-8192
รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง

 

โครงการขนาดกลาง
1 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 7,000 ไร่
โครงการตามพระราชดำริ
20 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 32,400 ไร่
โครงการขนาดเล็ก
53 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 60,020 ไร่
งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
15 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 7,210 ไร่
งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ 60 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 50,500 ไร่
โครงการป้องกันตนเองชายแดน 8 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 9,500 ไร่
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
4 โครงการ พื้นที่รับประโยชน์ 3,600 ไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง

ปิดกั้นลำห้วยน้ำช้าง
ที่พิกัด 47 Q PC 432-370 ระวาง 5049 II
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 บ้านแฟน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ระบบส่งน้ำ ก่อสร้าง กุมภาพันธ์ 2537 แล้วเสร็จ ตุลาคม 2542

ลักษณะโครงการ

- ทำนบดิน ความยาว 400.00 เมตร ความสูง 27.50 เมตร สันทำนบดินกว้าง 8.00 เมตร
- ความยาวคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองซอย รวม 18.751 กิโลเมตร
- ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก 6.30 ล้านลูกบาศก์เมตร
พื้นที่รับประโยชน์ 7,000 ไร
 

หน้าหลัก / สบ.1 / สบ.2 / สบ.4 / สบ.5