น้ำสมบรูณ์   สนับสนุนการผลิต   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคง
ค้นหาที่

 

จำนวนผู้เข้าชม  

162 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7765-8283
โทรสาร.0-7765-8284

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ chumporn@mail.rid.go.th