" กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "
ค้นหาที่

 

จำนวนผู้เข้าชม  

162 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7765-8283
โทรสาร.0-7765-8284

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ chumporn@mail.rid.go.th