ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โครงการชลประทานชุมพร

 
น้ำสมบรูณ์   สนับสนุนการผลิต   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจมั่นคงนายวณิชย์ ปรุงเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานส่งน้ำที่ 3

พิจารณาโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมระบบท่อส่งน้ำ
ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ 7 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552

เข้าพบนายอำเภอพะโต๊ะ พร้อมจัดประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำคลองเงินพัฒนา โครงการอาคารอัดน้ำคลองเงิน (กปร.) เพื่อลงมติเรื่อง การจัดสรรน้ำ, การดำเนินงานของกลุ่ม และการระดมเงินทุน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เข้าชี้แจงเรื่องการขุดลอกคลองดวด พร้อมกับลงประชามติในการขยายคลองเพิ่มข้างละ 2 ม. ระยะทาง 9 กม.
ณ ที่ทำการ ม.4 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

 

 

 

 

เสนอแบบการขุดลอกคลองดวด เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดของแนวทางการขุดลอก
ม.4 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม  

162 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7751-1475
โทรสาร.0-7750-2657

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ chumporn@mail.rid.go.th