" กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก "

 

ค้นหาที่


 

MULTIMEDIA

 


 


ตัวอย่างการเชิญชวนให้ใช้ระบบ VPN
DOWNLOAD


ติดตามภาพถ่ายจากดาวเทียม MTSAT-1R
คาดการณ์ปริมาณน้ำท่า

โทรมาตรขนาดเล็ก (วัดระดับน้ำ)
คลองชุมพร-คลองหลังสวน
Username : rid-view
Password : ridview

 
 
                                                                  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ >>>นายศุภชัย วรรณะ  


   

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก
 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม  

162 ม.1 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร.0-7765-8283
โทรสาร.0-7765-8284 0-7765-8288

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์ chumporn@mail.rid.go.th