วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

   ประชุมกำหนดแผนงานโครงการตามแผนงบประมาณคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
                                                                                    

      เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 55 นายพินิจ เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้จัดประชุม เพื่อกำหนดวางแผนงานโครงการตามแผนงบประมาณคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (กปอ.) นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ อนันต์วีร์วิวัฒน์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมนำเสนอแผนงานโครงการของชลประทานจังหวัดชุมพร

   
ชื่ระ