วันที่ 4 สิงหาคม 2559

นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมทำประชาคม โครงการคลองส่งน้ำและถนนระหว่าง ตำบลตากแดด และตำบลบางหมาก ณ.ศาลาประชาคม ม.4 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งมติที่ประชุมยอมรับโครงการนี้

 

 
ชื่ระ