วันทที่ 4 สิงหาคม 2559

นายสายัณห์ รัตนดากุล ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์น้ำ ฝายคลองนูน ม.4 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยมีนายสมพล ผลสมบูรณ์โชค นายอำเภอพะโต๊ะ ร่วมกับ นายสุธรรม ทิพย์มโนสิงห์ นายก อบต.ปังหวานร่วมกันจัดงานปลูกหญ้าแฝก จำนวน 100,000 ต้น พร้อมปล่อยกุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นี้

ชื่ระ