วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558

   ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่                                                                                  

      วันที่ 5 มี.ค. 58 นายศุภชัย วรรณะ ผอ.คป.ชุมพร มอบหมายให้นายวณิชย์ ปรุงเรือน ฝสบ.คป.3 ชุมพร,นายนพดล มีวิเศษ ฝจน.คป.ชุมพร นำทีมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานชุมพรเข้าร่วมจัดนิรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร โครงการชลประทานชุมพรได้จัดนิทรรศการใ้ห้ความรุ้แก่ราษฎรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

   
ชื่ระ