วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2554

 เข้าร่่วมประชุมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน  

        เมื่ืื่อวันทีุ่ 8 มีนาคม 54 นายศุภชัย  วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร พร้อมด้วย นายกิติ  สุนทรเสถียร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าประชุมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ร่วมกับจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือในด้านการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพร เช่น ปัญหาน้ำประปาขุ่น ปัญหาไม่มีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยมี นายพินิจ  เจริญพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร