วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
                                                                              

เมื่อวันอังคารท่ี่ 9 ก.พ.59 นายอุกฤษฎ์ ถาวรไกรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทานที่ 14 พร้อมด้วย นายสายัณห์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และ นายไพโรจน์ น้อยเอียด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด. สันตินิมิตร และ โรงเรียน ตชด. พันวาล ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ชื่ระ