วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558

      ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

      เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 58 นายจรัญธาดา กรรณสูต ที่ปรึกษาราชเลขาธิการ นำทีมคณะราชเลขาศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร,นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14,นายศุภชัย วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร,นายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำร

ชื่ระ