รูปภาพ ชื่อเรื่อง วันที่
ผชช.ชป.14 ผคป.ชุมพร สบ.คป.1 ชุมพร สบ.คป.3 ชุมพร เป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ อย่างมีส่วนร่วม อ.ทุ่งตะโก และตรวจสอบแหล่ง น้ำศูนย์เรียนรู้ฯบ้านเขาวง อ.ท่าแซะ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 23 มี.ค. 59
สบ.คป.1 ชุมพร เป็นวิทยากรเรื่อง การบริหาร จัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ต.ทุ่งคา อ.เมือง เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 59 21 มี.ค. 59
สบ.คป.3 ชุมพร เป็นวิทยากรเรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 18 มี.ค. 59
ผชช.14,ผคป. และ สบ.1 คป.ชุมพร ลงพื้นที่ โรงเรียน ตชด.สันตินิมิตร เมื่อวันที่ 9 กพ. 59 9 ก.พ. 59
ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยชุด "ประชุมพร" เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชุมพร 6 ต.ค.58
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ
26 ส.ค.58
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.58
ร่วมโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 14 ก.ค.58
ร่วมโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 13 ก.ค.58
ประชุมติดตามแผนงานปี 59 - 61 และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
2 ก.ค.58
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 113 ปี ณ บริเวณคันคลองท่าตะเภา 12 มิ.ย.58
ร่วมกิจกรรมวันจัดการความรู้ KMADY 2015 ณ สชป.14 11 มิ.ย.58
ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการบริหาร
จัดการน้ำ ณ รร.บ้านทับวัง อ.หลังสวน จ.ชุมพร
10 มิ.ย.58
กิจกรรม "จิบกาแฟยามเช้า" หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร
ราชของจังหวัดชุมพร ณ โครงการชลประทานชุมพร
20 พ.ค..58
ทัศนศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่ภาคกลาง (อยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 2-4 พ.ค..58
ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักชลประทานที่ 14 29 เม.ย..58
ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ณ วัดพระรักษ์ เม.ย..58 24
ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายคลองเหนก ณ โครงการฝายคลองเหนก ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 26 มี.ค.58
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ โครงการทำนบดิน
ห้วยใน ม.7 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร
25 มี.ค.58
รับคณะ นบ.ภป.รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
23 มี.ค.58
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
5 มี.ค.58
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
17 ก.พ.58
จัดนิทรรศการในพิธีปิดอ่าว ฤดูปลามีไข่ ณ บริเวณท่าเทียบเรือปากน้ำชุมพร
15 ก.พ.58
ปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณ ปตร.พนังตัก
12 ก.พ.58
ปลูกไม้ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณ ปตร.พนังตัก
5 ก.พ.58
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร
3 ก.พ.58
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคลองพร เพื่อฟื้นฟูกลุ่มและร่วมกันเสนอแนะหา
แนวทางในการบริหารจัดการน้ำ
20 ม.ค.58
จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและสังสรรค์ปีใหม่ ณ ร้านเพื่อนใจรีสอร์ท 14 ม.ค.58
ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (ตามพระราชดำริ)
5 ธ.ค.57
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ี่
4 ธ.ค. 57
พิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าออฟฟิสโครงการชลประทานชุมพร
3 ธ.ค. 57
ประชุมติดตามแผนงานงบ ปี 58 ณ ห้องประชุมหัววัง โครงการชลประทานชุมพร 2 ธ.ค. 57

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร
ณ บริเวณศูนย์ฝนหลวงหัวหิน

14 พ.ย.57
ประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการฝายคลองเหนก ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ ณ ห้องประชุม อบต.พระรักษ์ 13 พ.ย.57
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ๒๕๕๗ ณ บริเวณคันคลองท่าตะเภา (ฝั่งขวา) 21 ต.ค.57
ประชุมติดตามแผนงานงบฯ ปี 58 ณ ห้องประชุมสามแก้ว 9 ต.ค.57