"น้ำสมบรูณ์   สนับสนุนการผลิต   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจมั่นคง"
 
ค้นหาที่ Google


   
     
   


สถิติผู้เข้าชมโครงการชลประทานชุมพร


เริ่มนับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

 


โครงการชลประทานชุมพร ได้ร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ณ สวนสาธารณะชุมพร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551


ทางคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 14 มีนายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผบร.ชป.14 นายกฤษฎา โภคากร ผวศ.ชป.14 และนายเอกจิต ไตรภาควาสิน ผปก.ชป.14 เดินทางมาเยี่ยมโครงการชลประทานชุมพร พร้อมดูงาน ปตร.ท่าตเภา และปตร.พนังตัก ที่กำลังก่อสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2551


โครงการชลประทานชุมพร เข้าร่วมพิธี เดินขบวนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทำพิธี ณ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551


โครงการชลประทานชุมพร ได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โครงการชลประทานชุมพร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 08.30 น.


นายธงชัย ชูชาติพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำฯ สำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน ได้เดินทางมาเยี่ยมโครงการชลประทานชุมพร ณ ห้องประชุมสามแก้ว เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.30 น.


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร และ ผู้อำนวยการโครงก่อสร้างท่าแซะพร้อมคณะ ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (วัดอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551


นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร ได้รับเชิญจาก สทท.สุราษฎร์ธานี (NBT.) ออกรายการสัมภาษณ์สด ตอน...รับมืออุทกภัยชุมพร โดยมีคุณทัศนี เรืองหิรัญ เป็นพิธีกรประจำรายการ ณ ห้องแสดงใหญ่ สทท.สุราษฎร์ธานี เมือวันที่ 13 พ.ย. 2551 เวลา 15.00 น.


นายดิสธร วัชโรทัย รองเรขาธิการสำนักพระราชวัง และคณะ ได้เดินทางมายังประตูระบายน้ำหัววัง และพลับพลาที่ประทับพื้นที่หนองใหญ่เพื่อติดตามงาน ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

การประชุมจัดตั้งองค์กรกลุ่มผุ้ใช้น้ำโครงการฝายน้ำตกหินเขียว (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ในเขตพื้นที่ ม.23 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตามนโยบายของกรมชลประทาน ส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องและเพื่อการบริหารการใช้น้ำแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมท่าตะเภาโครงการชลประทานชุมพร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551


โครงการชลประทานชุมพร ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลาง (เก่า) จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2551


นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เดินทางมายังโครงการชลประทานชุมพร เพื่อหาข้อมูลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพร และในเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2551


อาจารย์ และคณะนักศึกษาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มาศึกษาดูงานระบบโทรมาตราโครงการชลประทานชุมพร ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่ตัวเมืองชุมพร ณ ห้องประชุม หัววัง-พนังตัก เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2551


นายอำนาจ ทองดี นักข่าวประจำหนังสือพิมพ์ ไทยโพสตของจังหวัดชุมพร มาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา ณ สถานที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2551


การประชุมประจำเดือน ของโครงการชลประทานชุมพร ครั้งที่ 7/2551 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551


โครงการชลประทานชุมพรได้ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ คลองหัววังพนังตัก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551


โครงการชลประทานชุมพร ได้จัดงานเลี้ยงให้้กับนายเพิ่มพันธ์ อัคนิบุตร ช่างไฟฟ้าชั้น 3 ณ เพื่อนใจรีสอร์ท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 18.00 น.


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เรียกประชุม หัวหน้าฝ่ายเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก  ปี พ.ศ. 2551เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร


โครงการชลประทานชุมพร ร่วมงาน จาก วันแม่ ถึง วันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี ณ. บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 .


     12 ส.ค. 51

นายพลเชษฐ์ ตราโช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ 8ว. หัวหน้ากลุ่มแผนงานงบประมาณทรัพยากรการผลิต สำนักนโยบายแผนพัฒนาการเกษตร สำนักเศรษฐกิจการเกษาตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาประชุมเพื่อทราบข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณของโครงการชลประทานชุมพร ณ.ห้องประัชุมโครงการชลประทานชุมพร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00

หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ขอให้ทางโครงการชลประทานชุมพร เป็นเจ้าภาพในเรื่องสถานที่จัดงานเลี้ยงเกษียณ ของนายสมศักดิ์ ตะเภาน้อย รองผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร นายจรัญ นุ่มนาม สหกรณ์ จ.ชุมพร นายวันชัย สุขเจริญ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชฯ และนายภุชงค์ เพชรมนต์ ผอ.สนง.หมอนไหมฯภาคใต้ ในครั้งนี้ได้มีนายจุมพล รักษาศรัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนครนายกมาร่วมงานด้วย ณ โครงการชลประทานชุมพร เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2551

 

 
 
หนังสือเวียน กระทรวง / กรม