การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร  2 ธ.ค. 51 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด
ผอ.คป.ชุมพร   ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2551 09.00 น. ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 4