การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทรัพย์ทวี  รสพฤกษ์ ติดต่อราชการ  8 - 9 มี.ค. 54 สชป.14
บท.คป.ชุมพร