การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายศุภชัย  วรรณะ ประชุมจัดการลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา 9 พ.ค.56
ณ ห้องประชุม 2
ผอ.คป.ชุมพร     เวลา 14.00 น.
สำนักบริหารโครงการ
   
กรมฯ