การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  14 พ.ย. 51 ณ ศาลาประชาคม  อ.สวี
ผอ.คป.ชุมพร   มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 09.30-11.00 น. ศาลาประชาคม  อ.หลังสวน 
        จ.ชุมพร
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ  14 พ.ย. 51 ณ ห้องประชุมตลาดชุมชน
ผอ.คป.ชุมพร   เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 14.00 น. ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน
    วาตภัย และดินถล่ม พ.ศ. 2551   จ.ชุมพร