การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ร่วมพิธีเปิดงานวันสำนึกในพระมหากรุณา 18 ก.ค.52 ณ คลองหัววัง-พนังตัก
ผอ.คป.ชุมพร   ธิคุณในหลวงของเราและการแข่งขันเรือ    ต.นาชะอัง อ.เมือง
    ยาวขึ้นโขนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ   จ.ชุมพร
    พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552