การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล สัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์และแนวทางการ  21 ส.ค.51 ณ. โรงแรมโนโวเทล
ผอ.คป.ชุมพร   พัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด"   ชุมพรบีช รีสอร์ท แอนด์
        กอล์ฟ  อ.เมือง  จ.ชุมพร