การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายกิติ สุนทรเสถียร ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร  25 ก.ค.55 ห้องประชุมเกาะเสม็ด
ฝจน.คป.ชุมพร   ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. ศาลากลาง จ.ชุมพร ชั้น 4