การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายทวีศักดิ์   ธนเดโชพล ตรวจสอบทรัพย์สินบริเวณขยายประตู  28 ต.ค. 51  
ผอ.คป.ชุมพร   ระบายน้ำพนังตัก (เพิ่มเติม) 10.00 น.