การปฏิบัติงานบุคลากรโครงการชลประทานชุมพร
         
ชื่อ-สกุล ภารกิจ วัน/เวลา สถานที่
นายนพดล  มีวิเศษ    ประชุมพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด 29-31 พ.ค.56  ณ โรงแรมกรีนเลจ
ฝวศ.คป.ชุมพร       จ.เชียงใหม่
   
 
นายวณิชย์  ปรุงเรือน ประชุมคณะกรรมการภาคใต้ฝั่งตะวันออก
29 พ.ค.56
ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
ฝสบ.คป.3    
เวลา 09.30 น.
อำเภอหลังสวน
  ติดต่อราชการ
เวลา 14.00 น.
โครงการส่งน้ำเพชรบุรี