::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ ๔ :: กรมชลประทาน ::

ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
 
E-mail : kampangrid4@gmail.com