สถิติผู้เข้าชม

089776
วันนี้วันนี้2
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้8
เดือนนี้เดือนนี้156
ทุกวันทุกวัน89776
เริ่มตั้งเเต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ และปริมาณน้ำไหลผ่าน
ประจำวันที่  2  มกราคม  2562
โครงการ ระดับน้ำสูงสุด
ของวันก่อน

ปริมาณน้ำ
ของวันก่อน(ลบ.ม./วินาที)

ระดับน้ำวันนี้ เปิดบาน (ม./ช่อง)

ปริมาณน้ำ ปัจจุบัน(ลบ.ม./วินาที)

ปริมาณ

น้ำฝน(มม.)

เหนือน้ำ
(ม.รทก.)

ท้ายน้ำ (ม.รทก.)

เหนือน้ำ (ม.รทก.)

ท้ายน้ำ
(ม.รทก.)

วังบัว 72.250 70.480 12.729 72.300 70.150 0.45/3 12.626 0.0
วังยาง 51.920 51.220 12.466 51.000 50.080 0.40/5 12.703 0.0
หนอง ขวัญ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00/0 0.000 0.0

 

หมายเหตุ : หนองขวัญรับน้ำร่วมกับโครงการวังยาง

 

ชื่ออ่าง
เก็บน้ำ
ความจุ
ที่ระดับ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับเก็บ
กักน้ำต่ำสุด
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ
ในอ่างฯ
น้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ลบ.ม.)
น้ำระบาย
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณ
น้ำใช้การได้
(ล้าน ลบ.ม)
ปัจจุบัน (ล้าน ลบ.ม.) ระดับน้ำ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ ลบ.ม./วินาที สะสมตั้งเเต่ 1 ม.ค. 61 ปริมาณน้ำ ลบม./วินาที สะสมตั้งเเต่ 1 ม.ค. 61
ห้วยป่าบง 1.40 0.15 0.955 96.820 0.000 0.216 0.00005 0.036 0.805
คลองน้ำไหล 38.50 0.75

22.62

179.31 0.000 6.150  0.086 29.894 21.870
คลองไพร 14.358  0.031 4.921  176.400 0.000  0.684  0.000 29.894 4.890

 

1. สถานการณ์น้ำโครงการชลประทานกำแพงเพชร ประจำวันที่  2  มกราคม  2562  

2. สถานการณ์น้ำและแผนระบายน้ำเขื่อนภูมิพล ประจำวันที่  2  มกราคม  2562 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมรอบรั้วโครงการฯ                                               อ่านข่าวทั้งหมด >>

 

Prev Next

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ร่วมลงพื้นที…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3  ร่วมลงพื้นที่จัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 "สร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน" ต.ระหาน

        วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายนฤ...

อ่านต่อ...

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) บ้านมาบไผ่ หมู่ที่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี

        วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้เ...

อ่านต่อ...

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) บ้านวังเจ้า หมู่ที่ 5 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี

        วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้เจ...

อ่านต่อ...

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) ต.ถ้ำกระต่ายทอง

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ ...

อ่านต่อ...

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) ต.โกสัมพี

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ ...

อ่านต่อ...

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off) ต.ทรงธรรม

       วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ น...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมติดตามโครงการไทยนิยม…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 (kick off)

        วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านวังทองหลาง หมู่ที่ 14 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองก...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ คณะศึ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านใหม่

         วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบใ...

อ่านต่อ...

ร่วมเวทีชุมชน ขับเคลื่อนนาแปลง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมเวทีชุมชน ขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่

         วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปรเมศวร์ จอ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ

         วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนว...

อ่านต่อ...

อบรม Unit School เรื่อง ระบบเท…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

อบรม Unit School เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน ครั้งที่2

         วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชรจัดโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนภายในหน่ว...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล ประ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล ประชุมการบริหารจัดการน้ำ

          วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำน...

อ่านต่อ...

ประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตตร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมแนวทางการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดกำแพงเพชร

         วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หั...

อ่านต่อ...

อบรม Unit School เรื่อง ระบบเท…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

อบรม Unit School เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานชลประทาน

         วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรร...

อ่านต่อ...

บริการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

บริการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

         วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล หมู่ที่ 9 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังห...

อ่านต่อ...

สนทนา "ข่าวชลประทาน"…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

สนทนา "ข่าวชลประทาน" ในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา"

         วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมสนทนาใน...

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมบริการจัดการน้ำฤดูแล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมประชุมบริการจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2560/61 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

         วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปร...

อ่านต่อ...

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

กิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 5

         วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้ว...

อ่านต่อ...

อบรม Unit School เรื่อง พรบ.กา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

อบรม Unit School เรื่อง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ

        วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนภายใน...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

         วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นาย...

อ่านต่อ...

ร่วมกันกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมกันกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ และคลองส่งน้ำสาย 1L-MC (หนองคล้า-รังนก)

        วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำตำ...

อ่านต่อ...

ผส.ชป.4 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ผส.ชป.4 ตรวจเยี่ยมโครงการชลประทานกำแพงเพชร

        วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เข้าตรวจเยี่ยม...

อ่านต่อ...

ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ชล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ชลประทานของโครงการฯวังยางหนองขวัญ

        วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นาย...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วม "สนทนาย…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วม "สนทนายามเช้า" จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3

        วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายอนันต์ โฆ...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร เปิดสถานที่ราชการ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร เปิดสถานที่ราชการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

        วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงกา...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนา "ข…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนา "ข่าวชลประทาน" ในรายการวิทยุ "ข่าวกำแพงเพชรบ้านเรา"

        วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 06.30 น. นายสุรพล แสงคำพันธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานกำแพงเพชร...

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรว…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการฯช่วงปีใหม่ 2561

        วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.40 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมด้วยน...

อ่านต่อ...

โครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

โครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018”

        วันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น...

อ่านต่อ...

ร่วมตรวจสอบการสมัครเข้าร่วมโคร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมตรวจสอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

        วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสำราญ จารุจิตร...

อ่านต่อ...

บริการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

บริการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

        วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดมอหินเพลิง หมู่ 14 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร...

อ่านต่อ...

ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ทำทางร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ลงตรวจสอบพื้นที่ที่ขอใช้ทำทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

        วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้...

อ่านต่อ...

ประชาคมโครงการก่อสร้างสถานีสูบ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชาคมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ บ้านบึงทับแรต 1 และ 2

        วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำแล...

อ่านต่อ...

ร่วมงานแถลงข่าว “ท่องเที่ยว 3 …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมงานแถลงข่าว “ท่องเที่ยว 3 วิถี ที่ท่าขุนรามฯ”

        วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นา...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมกำจัดผักตบชวา

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมกำจัดผักตบชวา

        วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกิจกร...

อ่านต่อ...

คป.กพ แจ้งการดำเนินงานโครงการส…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ แจ้งการดำเนินงานโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ

        วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนาย วุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิ...

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อมจัดโครงการ “น้ำ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เตรียมความพร้อมจัดโครงการ “น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018”

        วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นา...

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม น้ำใ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมวางแผนดำเนินกิจกรรม น้ำใจคนท้ายน้ำสู่คนต้นน้ำดอยเต่า 2018

        วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมก...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมประชุมและเยี่ยมเยียน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมประชุมและเยี่ยมเยียนเกษตรกร

        วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบั...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมกำจัดผักตบชวา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 3

        วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมก...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไข…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ อ.ขาณุฯ

        วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลวชิรธรรม เทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังห...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมประชุมแจ้งแผนการเพาะ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมประชุมแจ้งแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61

        วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพัน...

อ่านต่อ...

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามกา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จว.กพ

        วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแ...

อ่านต่อ...

ประชุมการบริหารจัดการน้ำและการ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61

        วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรร...

อ่านต่อ...

ตรวจการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช โ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตรวจการปฏิบัติงานกำจัดวัชพืช โครงการวังบัว

        วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง...

อ่านต่อ...

ประชุม อาสาสมัครชลประทานสัญจร …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุม อาสาสมัครชลประทานสัญจร (สบ.1)

        วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรร...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดื…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2560

        วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโครงการฯ จัดประชุมประจำเดื...

อ่านต่อ...

สำรวจแนวทางก่อสร้างสถานีสูบน้ำ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

สำรวจแนวทางก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯบ้านบึงทับแรต

       วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายวุฒิภัทร นุชหน...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 2

         วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกิจกร...

อ่านต่อ...

ร่วมประชุม SWOC ติดตามสถานการณ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมประชุม SWOC ติดตามสถานการณ์น้ำ

        วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายปรเมศว...

อ่านต่อ...

ร่วมบรรยายและตรวจพื้นที่เสี่ยง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมบรรยายและตรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย

        วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร นายอนันต์          โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ...

ประชุมเร่งรัดติดตาม การแก้ไขปั…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมเร่งรัดติดตาม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมประชุม...

อ่านต่อ...

ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันและ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

        วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วม...

อ่านต่อ...

เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร 5 ประสาน ฯ

        วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายปร...

อ่านต่อ...

ชลประทาน บริการประชาชน เนื่องจ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ชลประทาน บริการประชาชน เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมขัง

        วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร และ สำนักงานชลประทานที่ 4 จัดเตรียมรถบรรทุกจำนวน 3 คัน เ...

อ่านต่อ...

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

       วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโค...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุมอาสาสมัครชล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุมอาสาสมัครชลประทาน (สบ.1)

       วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสำ...

อ่านต่อ...

ปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งใ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ปลูกดอกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

       วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประท...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจิตอาส…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

       วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และ เจ้าหน...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุมประชาคม งาน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุมประชาคม งานปรับปรุงระบบระบายน้ำโครงการหินชะโงก

       วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ ...

อ่านต่อ...

ร่วมติดตามผลโครงการส่งเสริมมาต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมติดตามผลโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

       วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวย...

อ่านต่อ...

คป.กพ. ประชุม web Conference แ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ. ประชุม web Conference แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2561

       วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้รับมอบหมาย...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร เยี่ยมเยียนพร้อมแ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร เยี่ยมเยียนพร้อมแจกปัจจัยการผลิต (เพิ่มเติม)

       วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยี...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ ติด…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

       วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ลงพื้นที่...

อ่านต่อ...

พบปะ 3 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถว…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

พบปะ 3 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

       วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้   ...

อ่านต่อ...

ประชุม ติดตามภารกิจนโยบายเร่งด…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุม ติดตามภารกิจนโยบายเร่งด่วนของ กษ. โดยนายนำชัย พรหมมีชัย

       วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร...

อ่านต่อ...

เล่าข่าวชลประทานผ่านคลื่นเสียง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เล่าข่าวชลประทานผ่านคลื่นเสียง สวท.จ.กำแพงเพชร FM. 97.75 MHz.

       วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.10 -10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการถ่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯ

       วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสักหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม นายอนันต์ โฆษิตพิพั...

อ่านต่อ...

คป.กพ เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบความแม่นยำพื้นที่นาข้าวฯ

       วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) โครงการชลประทานกำแพ...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุม คกก.ฝ่ายจั…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุม คกก.ฝ่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

       วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้ นายศุภว...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร จัดอบรมยุวชลกรเรี…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร จัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตร 1 วัน)

       วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน"ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน" (หลักส...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร หารือปัญหาน้ำท่วม…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร หารือปัญหาน้ำท่วมตำบลสลกบาตร

        วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายนฤพนธ์...

อ่านต่อ...

ร่วมโครงการ จิตอาสา ประชารัฐ พ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วมโครงการ จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดกำแพงเพชร

        วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นา...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมจัดโครงการส่ง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตฯ

        วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ออกหน่วยบริการคลิ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

        วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ

        วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด...

อ่านต่อ...

คป.กพ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

        วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น.โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโคร...

อ่านต่อ...

ทำบุญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ทำบุญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

        วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ 5 ประ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ

        วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ร่วมแก้ไ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

        วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุมโครงการ 910…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุมโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมีฯ

        วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ มอบให้นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติร่วมประชุมชุมชนที่ได้ร...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางแก้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

        วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นายนฤพ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมเตรียมป้องกันและแก…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

        วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบให้นาย...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ในวันสิ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560

        วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้ว...

อ่านต่อ...

คป.กพ บริการประชาชนจากสถานการณ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ บริการประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม

        วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 หลังจากที่ฝนได้ตกในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ...

อ่านต่อ...

ติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบบูร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและแก้ไขระบบส่งน้ำ

        วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนั...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร หารือติดตามและเฝ้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร หารือติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำฤดูฝน

        วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดู...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ติดตามงานขุดลอกคล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ติดตามงานขุดลอกคลองและงานดินลูกรังฯ

        วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน...

อ่านต่อ...

คป.กพ จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ จัดโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

        วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชรจัดกิจกรรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานหลัก...

อ่านต่อ...

รับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

รับฟังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในเขต อ.ขาณุวรลักษบุรี

        วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้...

อ่านต่อ...

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

        วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้า...

อ่านต่อ...

ครบรอบปีที่ 115 วันสถาปนากรมชล…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ครบรอบปีที่ 115 วันสถาปนากรมชลประทาน

        วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้...

อ่านต่อ...

บูรณาการแก้ปัญหาน้ำซ้ำซากพร้อม…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

บูรณาการแก้ปัญหาน้ำซ้ำซากพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอุทกภัย ต.สลกบาตร

        วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมเจ้...

อ่านต่อ...

ร่วม หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ร่วม หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำระยะยาว

        วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด...

อ่านต่อ...

หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่ ต.สลกบาตร

        วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้น...

อ่านต่อ...

คป.กพ. ร่วมลงพื้นที่ ก.ธ.จ.กพ …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ. ร่วมลงพื้นที่ ก.ธ.จ.กพ สอดส่องโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ

        วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายอภินันทร์ จ่าพันดุง วิศวกรชลประทานชำนาญการ นายคัมภ...

อ่านต่อ...

คป.กพ เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก

        วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระ...

อ่านต่อ...

สนช พบปะประชาชน ครั้งที่ 5

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

สนช พบปะประชาชน ครั้งที่ 5

        วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานก...

อ่านต่อ...

เตรียมความพร้อม ต้อนรับ สนช.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เตรียมความพร้อม ต้อนรับ สนช.

        วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมประชุ...

อ่านต่อ...

ชลประทาน ช่วยกันกำจัดผักตบชวา …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ชลประทาน ช่วยกันกำจัดผักตบชวา ปากคลองวังบัว

        วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30 น.นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชรมอบหมายให้นา...

อ่านต่อ...

คป.กพ.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ.ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

        วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2560 โดยมี...

อ่านต่อ...

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ปร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการ 5 ประสานฯ

        วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงก...

อ่านต่อ...

ประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอพรานกระต่าย

        วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมกับ น...

อ่านต่อ...

เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพรานกระต่าย

        วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมลงพื้...

อ่านต่อ...

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงกา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ “5 ประสานฯ”

        วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้...

อ่านต่อ...

ผคป.กพ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ผคป.กพ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง

        วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เข้าร...

อ่านต่อ...

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงกา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ “5 ประสานฯ”

        วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วย...

อ่านต่อ...

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงกา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ “5 ประสานฯ”

        วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ พร้อมด้วย...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุม อส.ชป ประจำเดือนพ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุม อส.ชป ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

        วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายนฤพนธ์ คล้ายมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...

อ่านต่อ...

คป.กพ แจ้ง กรณีส่งน้ำน้อย ให้แ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ แจ้ง กรณีส่งน้ำน้อย ให้แก่เกษตรกรทราบ

          วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาท...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมบริหารจัดการน้ำและ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมบริหารจัดการน้ำและจัดตั้ง JMC วังบัว

        วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครง...

อ่านต่อ...

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field da…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

        วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให...

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการ …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการ "5 ประสานฯ"

        วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายปรเมศวร์ จอ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field da…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

        วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้...

อ่านต่อ...

คป.กพ ต้อนรับนายทองเปลว กองจัน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ต้อนรับนายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลฯ

        วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวรวุฒิ เนียม...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซาก

        วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายทวาย เขตร์ขัน ช่างฝีมือสนาม  ช2 ได้รับมอบหมายให้เ...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาเปียกสลับ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร  นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนาย   ...

อ่านต่อ...

คป.กพ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องใ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันปีใหม่ไทย

         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดย นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโคร...

อ่านต่อ...

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field da…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

        วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 ได้ร...

อ่านต่อ...

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field da…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

         วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเก...

อ่านต่อ...

คป.กพ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

         วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้ ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field da…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

         วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 และเ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day)

         วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายใ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำฤดูฝน

         วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นำโดยนายยงยส เนียมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 4 นายอนันต์ ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมอาสาสมัครชลประทานส…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมอาสาสมัครชลประทานสัญจรประจำเดือนเมษายน 2560

         วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ ร่วมประชุมอาสาสมัคร...

อ่านต่อ...

คป.กพ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

        วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายอภินันทร์ จ่าพันดุง วิศวกรชลประทานชำนาญก...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองส…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก ครั้งที่ 1/2560

        วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นา...

อ่านต่อ...

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรั...

อ่านต่อ...

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงร...

อ่านต่อ...

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...

อ่านต่อ...

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...

อ่านต่อ...

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสง…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุง...

อ่านต่อ...

ชลประทานกำแพงเพชรจัดตั้งศูนย์บ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ชลประทานกำแพงเพชรจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน(วันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

        วันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร นายป...

อ่านต่อ...

คป.กพ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดควา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ประจำปี 2560

          วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้น...

อ่านต่อ...

คป.กพ ปิดประตู ทรบ.ปิงกงจีน งด…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ปิดประตู ทรบ.ปิงกงจีน งดการส่งน้ำ

         วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อม...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมประชุมอำเภอประจำเดือ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมประชุมอำเภอประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560

         วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดย นายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 ...

อ่านต่อ...

คป.กพ รวบรวมปัจจัยสิ่งของ เพื่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ รวบรวมปัจจัยสิ่งของ เพื่อไปมอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ต้นน้ำ

        วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงร...

อ่านต่อ...

ส่งมอบ-รับงาน ตำแหน่ง ผคป.กำแพ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ส่งมอบ-รับงาน ตำแหน่ง ผคป.กำแพงเพชร

           วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จัดพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงานในตำแหน่งผู้...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมจัดรอบเวรการสูบน้ำ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมจัดรอบเวรการสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

          วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดย นายทวาย เขตร์ขัน ช่างฝีมือสนาม ช2 ร่วมประชุมกับองค์การ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมคณะกรรมการทำลายหนั…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือประจำปี 2560

          วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงก...

อ่านต่อ...

คป.กพ ตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงกา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560

          วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมาย...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมคณะกรรมการเครือข่า…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

        วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ...

อ่านต่อ...

ชลประทาน ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล …

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ชลประทาน ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล ประชุมบริหารจัดการน้ำ

         วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมกิจกรรม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

         วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหม...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปร…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการปรับเปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย

         วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายทวาย เขต...

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันที่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันที่ 22 กพ 60

         วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนางอรุณณี อาสว่าง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นำค...

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-16.30 น. นำโดยนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการ...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจัดร้า…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจัดร้านมัจฉากาชาด

         วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00-23.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร ร่วมดำเนินกิจกรรมมัจฉากาชาด เพื่อ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันที่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันที่ 15 กพ 60

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน...

อ่านต่อ...

คป.กพ.ร่วมเป็นวิทยากรให้เกษตรก…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ.ร่วมเป็นวิทยากรให้เกษตรกร เปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย

         วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายทวาย เขต...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

                 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

           วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายนฤ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน พื้นที่ ต.ป่าพุทรา

        วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ฝ่...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน พื้นที่ ต.วังชะโอน

         วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ฝ...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมแสดงควา…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โครงการผลิตปิโตรเลี่ยมฯ

         วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารก…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของ รมว.กษ.

         วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา...

อ่านต่อ...

คป.กพ จัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ จัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนา เปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย

         วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสำราญ จ...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนารายการวิ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ร่วมสนทนารายการวิทยุเกษตรชน (FM 91.50MHz)

         วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(16 ราย)

       วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้...

อ่านต่อ...

คป.กพ ประชุมเตรียมงานตามนโยบาย…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ประชุมเตรียมงานตามนโยบายต่างของ กษ.

         วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้า...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและติดต…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้           นา...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมเป็นเกียรติเปิดพิธีโ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมเป็นเกียรติเปิดพิธีโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ 41

        วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวรวุฒิ เนียมน้อย หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ตัวแทนโครงการชลประทานกำแพงเพช...

อ่านต่อ...

กิจกรรมออกกำลังกาย (สัปดาห์ที่…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

กิจกรรมออกกำลังกาย (สัปดาห์ที่ 8)

        วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนางปราถนา เหรียญวิลาศ หัวหน้างานบริหารทั่...

อ่านต่อ...

คป.กพ. ร่วมประชุมการบริหารจัดก…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ. ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำ

        วันที่ 17 มกราคม 2560 นายจักรกฤษณ์  สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด...

อ่านต่อ...

คป.กำแพงเพชร ลงพื้นที่แปลงสาธิ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กำแพงเพชร ลงพื้นที่แปลงสาธิตโครงการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

        วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวุฒิภัทร น...

อ่านต่อ...

คป.กพ จัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวน…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ จัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนา เปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย

        วันที่ 9-11 มกราคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นา...

อ่านต่อ...

คป.กพ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตแ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสุรพล  แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเ...

อ่านต่อ...

คป.กพ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

        วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นำโดยนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงร...

อ่านต่อ...

คป.กพ. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธ…

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

คป.กพ. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณฝายคลองสวนหมาก

         วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครง...

อ่านต่อ...

 

     ข่าวสาร                                                                    

 

สถานการณ์แม่น้ำปิงปัจจุบัน

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ณ เวลา 06.00 น.

 

 

 P2A ปริมาณน้ำ 321 ลบ.ม./วินาที

 P7A ปริมาณน้ำ 320 ลบ.ม./วินาที

(ความจุลำน้ำ สถานี P7A : 4,035 ลบ.ม./วิ)

 

  แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

  เนื่องจาก  

 

 

 

 

 

 

 

ค้นหา