กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    
      
 
 
ลำดับที่ เรื่อง

ประกาศ/
แก้ไขเมื่อ

ไฟล์เอกสาร
1

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485(ฉบับที่ 4/2558) 

13 ก.ค. 2558 PDF
  2  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485(ฉบับที่ 19/2559) 

29 ก.ย. 2559   PDF 
 
  (ขณะนี้หน้าที่ 1 จากทั้งหมด  1 หน้า  รวมเป็น  2 รายการ)
 
     
::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร