คป.กพ ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

        วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นำโดยนายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4 ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางดารณี จรณวัช บุญนอก นายอำเภอทรายทองวัฒนา กล่าวเปิดงาน โดยทางโครงการชลประทานกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา และมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 ราย


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร