คป.กพ ร่วมส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร

        วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสุรพล  แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 11 หน่วยงาน จัดกิจกรรมส่งมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทางโครงการชลประทานกำแพงเพชรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนา และมีเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 87 ราย


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร