คป.กพ จัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนา เปลี่ยนปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย

        วันที่ 9-11 มกราคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสุรพล แสงคำพันธุ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายสำราญ จารุจิตร เจ้าพนักงานสถิติ นายชิต ชาวโพงพาง ช่างฝีมือสนาม ช2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดการเรียนรู้ให้ชาวนา ในโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 เพื่อลดรอบการทำนาในฤดูนาปรัง สลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกอื่น รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้ และสร้างโอกาสให้ชาวนาได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา อันเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้ชาวนาในระยะยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระหาน ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร