คป.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้           นายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในอำเภอทรายทองวัฒนา จำนวน 12 ราย แยกเป็นเกษตรกรในเขตตำบลทุ่งทอง จำนวน 4 ราย ตำบลถาวรวัฒนา จำนวน 6 ราย และตำบลทุ่งทราย จำนวน 2 ราย


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร