คป.กพ ประชุมเตรียมงานตามนโยบายต่างของ กษ.

         วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1, 2 และ 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเกี่ยวกับ
         1.การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2559/60 
         2. การขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวตามแผนปี 2559/60 รอบที่ 2 
         3. การจัดทำแผนที่ทางน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำ 
         4. งานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำคัญ เช่น ศพก. เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ 
         5. การแบ่งพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯ


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร