กิจกรรมออกกำลังกาย (สัปดาห์ที่ 8)

        วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร นำโดยนางปราถนา เหรียญวิลาศ หัวหน้างานบริหารทั่วไป นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ในเวลา 15.00 - 16.30 น. และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body) เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงาน ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ณ บริเวณโครงการชลประทานกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร