คป.กำแพงเพชร ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โครงการผลิตปิโตรเลี่ยมฯ

         วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร และนายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ในโครงการผลิตปิโตรเลี่ยมแปลงเอส 1 และแปลง L 22/43
จากบริษัท ปตท.สผ.จำกัด และบริษัท ปตท.สผ. อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในพื้นที่แปลงเอส 1 และแปลง L22/43 โดยมีแผนพัฒนาโครงการผลิตปิโตรเลียม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
          1.โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย
          2.โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองจิก และโนนพลวง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และพิษณุโลก
          3.โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองแสง ประดา และปรือกระเทียม แปลงเอส 1 จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก
          4.โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งดงยาง ประดา แปลง L22/43 จังหวัดพิจิตร
          ทั้งนี้มีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อโครงการและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร