คป.กพ ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

           วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายนฤพนธ์ คล้ายมณี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (วังยาง) พร้อมด้วยนายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในชุมชนเทศบาลตำบลสลกบาตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายณัตชากร กัณฑ์กฤชกรณ์ ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม สรุปสาระสำคัญของผลการประชุมดังนี้
            1. หน่วยงานที่มีโครงการก่อสร้างเกี่ยวกับแหล่งน้ำในพื้นที่ ขอความร่วมมือส่งพิกัดที่ตั้งของงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล ในการพิจารณาจัดทำแผนงานพัฒนาระยะยาวร่วมกัน
            2. มอบหมายให้โครงการชลประทานกำแพงเพชร ดำเนินการทำบายพาสทางน้ำ เหนือเขตเทศบาลสลกบาตร โดยการขุดลอกปรับปรุงทางผันน้ำพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ (คลอง คสช.) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 
            3. ให้เเต่ละองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีเเนวคลองที่จะผันน้ำผ่าน ร่วมชี้เเจงปัญหาของแต่ละพื้นที่ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้พร้อมในการก่อสร้างต่อไป


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร