กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำวันที่ 22 กพ 60

         วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนางอรุณณี อาสว่าง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ในเวลา 15.00 - 16.30 น. และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ด้านสุขภาพ (Happy Body) เพื่อให้บุคลากรตื่นตัวในการทำงาน ตลอดจนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี ณ บริเวณโครงการชลประทานกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร