คป.กพ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

        วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) นายวุฒิภัทร นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการและนายศุภวิชญ์ ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2560


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร