คป.กพ ตรวจสอบพื้นที่ร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2560

          วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังบัว) นายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 และนายชิต ชาวโพงพาง ช่างฝีมือสนาม ช2 เข้าร่วมลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเกษตรกรและความพร้อมของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 จำนวน 5 แปลง ได้แก่
          1. กลุ่มข้าวเข้มแข็งบ้านบึงพัฒนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอำเภอบึงสามัคคี หมู่ที่ 12 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี 
          2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวเพื่อชุมชนบ้านหนองเสือ ณ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
          3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกระบวยทองใต้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
          4. กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวก้าวหน้าบ้านลำมะโกรก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกรอำเภอลานกระบือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
          5. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงาม 59/1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร