คป.กพ รวบรวมปัจจัยสิ่งของ เพื่อไปมอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ต้นน้ำ

        วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายปรเมศวร์ จอนแจ้ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ช่วยกันรวบรวมปัจจัยสิ่งของต่างๆ อาทิ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในโครงการข้าวแลกอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ปี 2560 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กลุ่มผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุน นำปัจจัยสิ่งของต่างๆที่จำเป็นมามอบให้เป็นจำนวนมาก


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร