คป.กพ ร่วมประชุมอำเภอประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560

         วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดย นายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 เป็นตัวแทนโครงการฯ เข้าร่วมประชุมอำเภอประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2560 เพื่อรับทราบแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และสหกรณ์การเกษตรคลองขลุงเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

 

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร