ศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

        วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการเดินทาง ได้พักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ ณ บริเวณสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีผู้มารับบริการ จำนวน 29 ราย


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร