ประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก ครั้งที่ 1/2560

        วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ ธนะบุญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงงรักษาที่ 1 (วังบัว) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองสวนหมาก ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นปัญหา และสถานการณ์ในด้านต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร