คป.กพ ถ่ายทอดความรู้ (Field day) ด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

        วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00น. โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายบรรพต จันทร์สว่าง ช่างฝีมือสนาม ช2 ได้รับมอบหมายให้ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) เพื่อบรรยายและให้ความรู้ในฐานความรู้เกี่ยวกับด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรปี2560 ณ ศูนย์ข้าวครบวงจรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านไผ่ยาวสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร