ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โครงการชลประทานกำแพงเพชร โดยนายวุฒิภัทร  นุชหนู วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และนาย     ศุภวิชญ์  ขาวผ่อง นายช่างชลประทาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ณ แปลงนายภิญโญ เทียนชัย บ้านเลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร


 

คลิ๊กชมภาพเพิ่มเติม  หรือทาง  

::โครงการชลประทานกำแพงเพชร :: สำนักงานชลประทานที่ 4 :: กรมชลประทาน ::
ที่ตั้ง : 17 ถนนสิริจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ : 0-5571-1440 แฟกซ์ 0-5572-1877
E-MAIL : KAMPANGRID4@GMAIL.COM ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานกำแพงเพชร